Βασικά Θέματα Πληροφορικής

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Βασικά Θέματα Πληροφορικής» των: Α. Λιάχνη, Σ. Μαντά, Α. Νικολού και Σ. Παπαδάκη. Διδακτέα ύλη: Όλα τα Κεφάλαια και οι παράγραφοι τους.

Εκπαιδευτική εφαρμογή για smartphone και tablet
θα τη βρείτε εδώ

Περιεχόμενα

Ενότητα 1

Από τον Αναλογικό στον Ψηφιακό Κόσμο

Σελίδα 10

Βασική ορολογία: αναλογικό, ψηφιακό, δεδομένα, επεξεργασία δεδομένων, πληροφορία, όγκος δεδομένων.

Εισαγωγή: Στην ενότητα αυτή θα προσεγγίσεις θέματα για τη μορφή και την αναγκαιότητα αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων σε ψηφιακή μορφή.

ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
analog digital

Ενότητα 2

Αναπαράσταση Δεδομένων σε Ψηφιακή Μορφή

Σελίδα 16

Βασική ορολογία: δυαδικά ψηφία, H/Y, αριθμητικό σύστημα.

Εισαγωγή: Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ψηφιακή ηλεκτρονική μηχανή που επεξεργάζεται πληροφορίες (εισαγωγή, επεξεργασία, εξαγωγή, αποθήκευση, ανάκτηση, αποστολή, λήψη).

Mε έναν Η/Υ μπορείς να: δείς, ακούσεις, δημιουργήσεις, επεξεργαστείς πληροφορίες σε έγγραφα, εικόνες, βίντεο, ήχο, λογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων. παίξεις παιχνίδια, προσομοιώσεις φαινόμενα και καταστάσεις κάνεις υπολογισμούς με αριθμητικά δεδομένα αποστείλεις και λάβεις πληροφορίες μέσω δικτύων

Πως όμως ο υπολογιστής αναπαριστά τις πληροφορίες στη μνήμη του ή όταν αποθηκεύονται ή μεταφέρονται μέσω ενός δικτύου;

ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Παράδειγμα μετατροπής δεκαδικού αριθμού σε δυαδικό.

Ενότητα 3

Αναπαράσταση Αλφαριθμητικών Χαρακτήρων και Αριθμών

Σελίδα 26

Βασική ορολογία: κωδικοποιημένο σύνολο χαρακτήρων, κωδικοποίηση χαρακτήρων, κώδικας ASCII, κώδικας UNICODE, συμπίεση δεδομένων χωρίς απώλεια, συμπίεση δεδομένων με απώλεια, παράσταση συμπληρώματος ως προς 2, υπερχείλιση.

Εισαγωγή: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι πιο διαδεδομένοι τρόποι κωδικοποίησης χαρακτήρων και αναπαράστασης ακεραίων αριθμών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ASCII TABLE

Keyboard layout 319 Grrek
ASCII character code

UNICODE

Character Code Charts

Ενότητα 4

Αναπαράσταση Εικόνας

Σελίδα 44

Βασική ορολογία: Διανυσματική εικόνα, ψηφιογραφική εικόνα, ανάλυση, βάθος χρώματος,συμπίεση.

Εισαγωγή: Στην ενότητα αυτή θα συμπληρώσεις και θα εμβαθύνεις τις γνώσεις σου για τη σύλληψη, αποθήκευση και επεξεργασία εικόνων με τη βοήθεια του υπολογιστή και άλλων ψηφιακών συσκευών.

ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
bitmap