Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Οι μαθητές που θα επιλέξουν την συγκεκριμένη ειδικότητα θα εξειδικευτούν στην Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάσταση, συντήρηση), καθώς και σε Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων.
Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα