Εκπαιδευτική εφαρμογή από το for…. σε while….

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με στόχο την εξάσκηση των μαθητών στην Δομή Επανάληψης και συγκεκριμένα στην μετατροπή από την μία επαναληπτική διαδικασία (for) στην άλλη (while). Μπορείτε να την βρείτε και να κατεβάσετε το εκτελέσιμο αρχείο της εφαρμογής εδώ