Προστέθηκε νέα κατηγορία Εκπαιδευτικών Εφαρμογών
Στην συγκεκριμένη σελίδα θα μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικές εφαρμογές για τα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ.