2ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου
Παν. Σχολικό Δίκτυο
Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία
Φωτόδεντρο
Υπουργείο Παιδείας
Διδακτέα Εξεταστέα ύλη
Θέματα Πανελλαδικών

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα με σκοπό και στόχο να δώσει στον μαθητή πρωτίστως και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται, μια πρώτη επαφή με τα μαθήματα που διδάσκονται στην Β' & Γ' τάξη του ΕΠΑ.Λ. στον Τομέα Πληροφορικής.

Επιπλέον μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού πληροφορικής μέσω του υλικού που θα αναρτάτε στον ιστότοπο. Επίσης υπάρχει και γενικότερο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την Πληροφορική, καθώς και την γλώσσα προγραμματισμού Python.

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές σε γραφικό περιβάλλον της Python