Λουρόπουλος Αθανάσιος

ΤΕ01.13 Προγραμματιστής Η/Υ

Καθηγητής Πληροφορικής

2ου ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου
e-mail

lurid7@gmail.com

thanlour@sch.gr