Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

Βασικά Θέματα Πληροφορικής - Τεστ Σ/Λ

Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη για smartphone και tablet, με την βοήθεια του App Inventor, και αφορά το μάθημα Βασικά Θέματα Πληροφορικής της Β' Τάξης των ΕΠΑ.Λ.. Περιλαμβάνει 60 ερωτήσεις από όλα τα κεφάλαια του βιβλίου και είναι ουσιαστικά ένα τεστ γνώσεων με ερωτήσεις Σωστό / Λάθος.
Ο μαθητής μπορεί να απαντήσει και στις 60 ερωτήσεις ή να επιλέξει να δοκιμάσει το τεστ τυχαίων ερωτήσεων. Με την απάντηση του μαθητή σε κάθε ερώτηση εμφανίζεται και αν απάντησε σωστά η όχι, καθώς και το σκορ του Τεστ στο τέλους αυτού.
Κατεβάστε το αρχείο (apk) της εφαρμογής και ξεκινήστε το τεστ.
Download apk file