Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Οι μαθητές που θα επιλέξουν την συγκεκριμένη ειδικότητα θα εξειδικευτούν σε Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, καθώς και σε Εφαρμογές και Θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων.
Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα