Εκπαιδευτικές εφαρμογές – Λίστες

Προστέθηκαν δύο νέες εκπαιδευτικές εφαρμογές. Η πρώτη προσομοιώνει την προσπέλαση των στοιχείων μιας λίστας με την εφαρμoγή της range αλλά και του υπαρξιακού τελεστή in.  Η δεύτερη προσομοιώνει την ταξινόμηση μιας λίστας αύξουσα ή φθίνουσα με τον αλγόριθμό φυσαλίδας - bubblesort.   Μπορείτε να τις κατεβάσετε εδώ  

PROS3
TAX3