Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς» των: Ι. Αποστολάκη, Φ. Κουτσάκα, Ζ. Μανουσαρίδη, Λ. Πράπα και Β. Στεφανίδη. Εξεταστέα ύλη: Η παράγραφος 1.5. Τα Κεφάλαια 2 έως 8.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο

Τίτλος

Σελίδα

Λέξεις κλειδιά:

Εισαγωγή: