Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Οι μαθητές που θα επιλέξουν την συγκεκριμένη ειδικότητα πέραν των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά θα διδαχθούν και τα παρακάτω μαθήματα.

Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα