Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Οι μαθητές που θα επιλέξουν την συγκεκριμένη ειδικότητα πέραν των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά θα διδαχθούν και τα παρακάτω μαθήματα.

Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα