Διαδραστικές Ασκήσεις στην Python

Εδώ μπορείτε να βρείτε ενδεικτικές διαδραστικές ασκήσεις στην Python, όπου μπορείτε να εξασκηθείτε απαντώντας στα διάφορα ερωτήματα που υπάρχουν σε αυτές και επίσης να θυμηθείτε το πως γίνεται η επεξεργασία δεδομένων με τις αλγοριθμικές δομές επιλογής, επανάληψης και γενικά ότι αναφέρεται στην ύλη του σχολικού βιβλίου.
Δομή Επιλογής
Δομή Επανάληψης
Συναρτήσεις
Λίστες
Αρχεία
Αντικειμενεστρεφής Προγραμματισμός