Πως να εισάγεις βιβλιοθήκες στην Python.
Για να μπορέσουν να δουλέψουν οι βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσεις σε ένα πρόγραμμα και θα εισάγεις σε αυτό με την εντολή import, θα πρέπει πρώτα να εγκατασταθούν στο περιβάλλον του κάθε editor. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρόποι που γίνεται αυτό.
PyCharm: Τα βήματα που ακολουθείς για να εισάγεις τις βιβλιοθήκες (packages) είναι file --> settings --> Python  interpreter βρίσκεις το πακέτο και το επιλέγεις προς εγκατάσταση.

Visual Studio Code: Οι βιβλιοθήκες είναι εγκατεστημένες. Αν θέλετε να δουλέψετε σε περιβάλλον Python (>>>) τα βήματα είναι: tools --> python --> python environment.

Sublime Text: Τα βήματα που ακολουθείς για να εισάγεις τις βιβλιοθήκες (packages) είναι tools --> command palette --> Package Control --> install package -->Tabnine. Για να τρέξεις ένα πρόγραμμα πατάς Ctrl+B.

Atom: Τα βήματα που ακολουθείς για να εισάγεις τις βιβλιοθήκες (packages) είναι τα εξής:

- Κάντε κλικ στην επιλογή Atom --> Preferences --> Install.

- Κάντε κλικ στο Πακέτο δίπλα στη γραμμή αναζήτησης.

- Πληκτρολογήστε Script στη γραμμή αναζήτησης.

- Βγείτε από τα παράθυρα Ρυθμίσεις μετά την εγκατάσταση.

Για να μπορέσετε να τρέξετε ένα πρόγραμμα σε Python ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:  Κάντε κλικ στην επιλογή Atom> Preferences> Packages.

- Πληκτρολογήστε Script στη γραμμή αναζήτησης.

- Κάντε κλικ στην επιλογή settings.

- Κάντε κλικ στην επιλογή view code.

- Κάντε κλικ στο Scripts> lib> Grammars> python.coffee.

- Στην ενότητα selection based και file based πληκτρολογήστε ένα '3' μετά από κάθε python.

- Αποθηκεύστε το αρχείο πατώντας cmd-s ή Αρχείο> Αποθήκευση.

- Κλείστε το Atom και ανοίξτε το ξανά.

Python IDLE: Η εγκατάσταση πακέτων στον IDLE της Python έχει ως εξής:

Το κυριότερο είναι ότι πρέπει να εγκατασταθούν από την γραμμή εντολών (cmd) μέσα από τον φάκελο Script, που είναι εγκατεστημένη η Python. Άρα εκτελώ cmd με δικαιώματα διαχειριστή και στη συνέχεια με την βοήθεια της εντολής cd <όνομα καταλόγου> πηγαίνω στο παρακάτω path:

C:\Users\(username)\AppData\Local\Programs\Python\Python37\Scripts

εκεί εισάγω τα πακέτα που θέλω, πληκτρολογώντας pip install <όνομα πακέτου>

** την παραπάνω διαδικασία μπορείτε να την κάνετε κατεβάζοντας το script που έχει δημιουργηθεί για αυτό τον λόγο αποφεύγοντας την διαδικασία του cmd.